Zapisz się do Newslettera i bądź na bieżąco z najnowszymi ofertami.
Twój koszyk 0 zł
Kategorie
PL / zł

Prawo odstąpienia od umowy - Kran.tychy.pl - Technika grzewcza z montażem


INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY WRAZ Z WZOREM OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY


§ 1 Prawo odstąpienia od umowy

1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować sprzedawcę ul. Żółkiewskiego 101., adres e-mail.sklep@kran.tychy.pl ,telefon – 32 219 14 28 o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład w drodze pisma wysłanego pocztą lub pocztą elektroniczną).

4. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, załączonego do niniejszej informacji, jednak nie jest to obowiązkowe.

5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.


§ 2 Skutki odstąpienia od umowy

1. W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

2. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

3. W przypadku umów, których przedmiotem jest usługa, polegająca m.in. na montażu urządzenia, rzecz zostanie przez nas zdemontowana i odebrana, po uprzednim ustaleniu z Państwem terminu wykonania tych czynności. W tym celu zobowiązani są Państwo po odstąpieniu od umowy niezwłocznie poinformować nas tel./listownie/w drodze wiadomości e-mail o dogodnych dla Państwa terminach.

4. W przypadku umów, których przedmiotem jest sprzedaż towarów, proszę odesłać lub przekazać nam przedmiot umowy na adres sprzedawcy niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

5. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. W przypadku towarów, których własność przeniesiona została na Państwa wraz z usługą montażu wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 15% wartości zamówienia.

6. Odpowiadają Państwo za zmniejszenie wartości rzeczy będącej wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Opublikowano: